CILS examen (Certifikat för italienska kunskap) i Italien. Studera inför CILS i Rom Blog Italiensk Språkskola Learn Italian in Italy
Study | Learn Italian in Italy Learn Italian
T O R R E  D I  B A B E L E
ITALIENSK SPRÅKSKOLA I ITALIEN
Italian Language Schools
info@torredibabele.com    Italy
Italian Courses Italian Language Courses
iso 9001 certification
ISO 9001:2000 Certified

Italienska Utbildnings-departementet
Godkänd av det Italienska Utbildnings-
departementet

Föreningen för Italienska Språkskolor i Italien
Föreningen för Italienska Språkskolor i Italien

Internationella Språkskolor
Internationella Språkskolor

I samarbete med:
Association of Language Travel Organization

Federation of International Youth Travel Organisations
blank blank
blank
 Navigeringsmeny Sida finns även på: blank
blank
Bookmark This Page blank Lägg som favorit Word of Mouth blank Tipsa en kompis Print this page blank Skriv ut sidan
EN English FR Ecole de Langue Italienne ES Escuela de Italiano JP Italiago Ryugaku
DE Italienisch Sprachschule IT Scuola di Italiano PT curso de italiano em roma na italia SE Italienska Språkskola
blank
Request a Free Brochure blank Få en broschyr Currency Converter blank Valutaomvandlare Print this page blank Här finns vi blank
blank space bar blank
blank

CILS EXAMEN: CERTIFIKAT FÖR ITALIENSKA KUNSKAP

Certifikation fösr italienska som främmande språk

CILS - Certifikat för italienska som främmande språkVår italienska språkskola är ett auktoriserat examinations center för CILS certifikatet (Certificazione di Italiano come Lingua Straniera), som erbjuds av Universitá per Stranieri di Siena (Universitetet för utländska studenter i Siena). CILS certifikatet är en titel för ett kunskapsbevis inom det italienska språket och är godkänt av det Italienska Departementet för Utrikes Affärer. Därför är examen vida känt inom många områden, då certifikatet ofta är en nödvändighet när man söker arbete i Italien eller på den internationella arbetsmarknaden. Dessutom är CILS certifikatet godkänt av det Italienska Utbildningsdepartementet och anses som ett krav för internationella studenter som vill genomföra ett inträdestest för Universitet i Italien

Vad är CILS

CILS, ett certifikat för italienska som ett andra språk, mäter och fastställer den kompetensnivå en elev har uppnått inom det italienska språket. Det är användbart för den som genom arbete eller studier dagligen kommer i kontakt med italienska eller helt enkelt för den som önskar att värdera sin kompetens i det italienska språket.

Certifikatet är framtaget av det prestigefyllda Universitá per Stranieri di Siena och är lagligt erkänt som en officiell certifiering av språkligt kommunikations kompetens. Utrikesdepartementet, som representerar olika kulturella institutioner utomlands, koordinerar examinationscenter över hela världen för dem som önskar genomgå CILS examinationen.

Upp

Vem är certifikatet till för?

Alla italienska medborgare bosatta utomlands och alla icke-italienare kan genomföra CILS examen. Det finns inga begränsningar angående ålder och det är inte nödvändigt att inneha några utbildningscertifikat eller kvalifikationer. Inte heller är det nödvändigt att först ha genomfört en lyckad CILS examen i en lägre nivå än den nivå man ämnar genomföra. Varje kandidat uppmuntras att förbereda sig inför CILS examen på det sätt som bäst passar hans eller hennes behov och vilja.

Upp

CILS nivåer

CILS certifierings system följer de riktlinjer framtagna av Allmänna Europeiska Riktlinjer för Språkreferenser: inlärning, undervisning och uppskattning. Det är det Europeiska initiativet för att utvärdera språklig kompetens. För detta finns sex stycken godkända kompetensnivåer, varje självstyrande och komplett i sig själv, och anpassad till de olika behoven hos en student; sociala, professionella och intellektuella

CILS A1 och CILS A2 är riktade till dem som tar sina första kliv in i processen att lära sig italienska. A1 nivån indikerar att studenten just har börjat engagera sig i italienska som ett främmande språk, medan A2 nivån indikerar ett längre engagemang och visar på en kompetens som ännu är i stadiet att bli formad. Ingen av nivåerna innebär en självstyrande kommunikationsförmåga. Både A1 och A2 nivån i CILS certifierings processen är självständigt strukturerade och åtskilda i anpassning till studentens behov. Det finns moduler ämnade för barn vars modersmål är markant annorlunda i jämfört med italienskan (japanska, kinesiska etc.) samt för barn till italienare som bor utomlands. Examen för dessa två nivåer varar i ungefär två timmar.

LIVELLO UNO
Första nivån, som enligt regelverket korresponderar med B1 nivån, uppskattar studentens grundläggande nivå för kompetensen att använda italienska självstyrande i autentiska vardagliga sammanhang. Examen varar cirka tre timmar.

LIVELLO DUE
Andra nivån korresponderar enligt regelverket med B2 nivån och är en medelnivå. Studenter på denna kompetensnivå kan demonstrera färdigheten att använda de fundamentala grunderna i språket i olika typer av sammanhang. Vid denna nivå har studenten kapaciteten att effektivt använda italienskan för att kommunicera medan denne befinner sig Italien, oavsett om syftet är att studera, arbeta eller semestra. Innehav av ett certifikat på denna nivå ger studenter utanför EU möjlighet att registrera sig till en universitetskurs utan att först behöva genomgå ett utvärderingstest av den italienska kunskapen. Denna examen varar ungefär fyra timmar.

LIVELLO TRE
Tredje nivån är enligt regelverket jämställd med C1 och representerar en utmärkt kompetens i användningen av det italienska språket. Vid denna nivå är studenten kapabel till att effektivt använda italienska i ett brett aspekt av olika sammanhang, inkluderande ovanliga situationer, formella sammanhang, i möte med offentliga organ och liknande. Examen varar cirka fem timmar.

LIVELLO QUATTRO
Fjärde nivån, C2 enligt regelverket, är en avancerad nivå som språkligt närmar sig den nivå de modersmåls talande ligger på. Användaren har en komplett självständig användning av italienskan i alla formella och informella situationer samt kapaciteten att använda italienska i professionella sammanhang på ett effektivt sätt. Examen varar cirka fem och en halv timme.

REGELVERKETS NIVÅER CILS NIVÅER

Grund användare

A1
Cils A1
A2
Cils A2

Oberoende användare

B1
Cils Uno - B1
B2
Cils Due - B2

Skickliga användare

C1
Cils Tre - C1
C2
Cils Quattro - C2

Upp

Examens struktur

För att erhålla ett CILS certifikat är det nödvändigt att genomföra den relevanta examen. Denna består av ett hörförståelsetest, ett lästest, en analys av kommunikationsstrukturer, ett skriftligt test samt ett muntligt test. Alla dessa papper skickas och utvärderas på certifikations centret på Universitá per Stranieri di Siena enligt riktlinjer dragna av EU. Examen är godkänd när studenten uppnår minimipoängen för varje papper. Vid omprov av examen, ifall minimipoängen inte uppnåtts på varje papper, behöver studenten endast göra om de papper som ej hade tillräckligt hög poäng. Så fort ett av papperna har blivit godkänt gäller det resultatet i ett år, efter det måste studenten göra om hela examen för att erhålla certifikatet.

Upp

CILS examinations center

Examination äger rum på officiella center runt om i hela världen. Dessa center ansvarar även för anmälan till examen. I fall, då en student gör om de examinations delar denne tidigare inte klarat på första försöket, är kostnaden för det kalkylerad på en femtedel av den totala kostnaden för varje papper studenten gör om.

Upp

CILS examinations datum och sista anmälningsdatum

Examen äger rum två gånger per år, i juni och i december och vid samma tidpunkt på alla examinations center i hela världen.

Kommande examinations datum:

  • 7:e Juni, 2012
    (sista anmälan: 28:e apr, 2012)
  • 6:e december, 2012
    (sista anmälan: 27:e oct, 2012)

 

Upp

CILS examen avgifter

CILS nivå

Anmälan

Examen

Totalt

Fee / Section

A1 € 14,62 € 40 € 54,62 € 12
A2 € 14,62 € 40 € 54,62 € 12
Uno - B1 € 14,62 € 90 € 104,62 € 120
Due - B2 € 14,62 € 105 € 119,62 € 23
Tre - C1 € 14,62 € 135 € 149,62 € 30
Quattro - C2 € 14,62 € 160 € 174,62 € 35

 

Anmälan

Var vänlig att skriv ut följande blankett, fyll i den med blockbokstäver och skicka den till oss via fax eller post.

arrow CILS anmälningsblankett

Upp

Förberedande kurser inför CILS examen

Vår skola organiserar intensiva kurser på 18 lektioner som förberedning inför CILS examen. Alla fem testområden (lyssna, läsa, analysera, skriva och tala) utvecklas och kursen avslutas med en ”test”-examen.
Kurserna är organiserade för att sammanfalla med de riktiga examinations datumen och därigenom utgöra en optimerad träning. Detaljer om kursernas struktur är tillgängliga under CILS förberedande kurser.

Upp

 

blank
blank blank blank blank blank
blank

 


Startsida :: Italiensk Språkskola :: Ackrediteringar :: Rom, Italien :: Kontakta oss :: Italienska kurser
Intensiva Spåkkurser :: Språknivåer :: Undervisningsmetoder :: Stipendier :: Italienskakurser för Seniorer
Gruppkurser :: Boende i Rom :: Italienska kurser kalender :: Italienskakurser Priser :: Boende i Rom priser
Kurser Anmälan :: Italienskt Kulturprogram :: Italienska Kulturseminarier :: Italienska Matlagningskurser
Fotogalleri :: Skolvideo :: Testa din Italienska Online :: Lär dig Italienska Online :: CILS Certifikat
Språkkunskaps test Torre di Babele :: Tandem Service :: Au Pair Service :: Upphämtningsservice :: Länkar :: Site Map

Copyright © 2010 Torre di Babele™ | Italiensk språkskola i Italien | Italienska språkkurser i Rom
Language Study Link Torre di Babele - Part. IVA 02054451006 - All rights Reserved
TANDEM® is a registered trademark of TANDEM Fundazioa
Torre di Babele® is registered trademark

 

SSL